BQT Mu An Việt xin chúc mừng 5 nhân vật đã giết được sát thủ với những phần thưởng là 15 Vzen/Cre trong ngân hàng:


  • NguyenKy
  • SoiCoDoc
  • HungTong
  • DKhutmau
  • MinhTienPhần thưởng sẽ được trao ngay khi có thông báo này.
Lưu ý: sự kiện truy tìm sát thủ diễn ra vào tối thứ 7 hàng tuần, các bạn chú ý tham gia.
Chúc các bạn chơi game vui vẻ!