Để chào mừng sự kiện máy chủ MU An Việt ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://muanviet.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU An Việt

T3P4I5G9M9
Y6L5S5P7C9
D3P6Y6A5A1
S1Y6S6K7E5
I7Z9Z6M3I7
N4Q1C4P7D3
R2W7P7M7W2
N2V6F6X5M9
P7O1K4C3D7
X3P2B1U5M6
P1Y4Y8G4Y4
I9V6B3A8K4
D7V7A1F4Y9
V8H6O1T9H1
U8K4K1U5T9
K4C4U2G3G1
A8A4J1X9I1
M7X5O8D2F4
E5X3F5X1B4
Z8B5Z2F2H5
L6D1U9C3A7
U4Q5E8I9S4
Q5I7D5Y8B5
A8S7M6W7J9
C7B1W8Y4Q8
D7F9D3J5H9
X9Y7Y3A6I5
Z8W5W9H3P6
E7A3G6R1N8
H2W5H5T9Q1
N7Z4O3I7A9
N3V4X3D7W8
K4N7O9H7W7
L3K9P7R5M5
I9H3C8N6U2
D2N1F9B5H6
I1F9J6N5P4
A6S9X8N6M7
Y3K5Y9S2M8
B8F9U7L9Y3
C3L3H7D1L8
E3K5B3F3P2
K2O1R1E4R1
S9M1M1B5K1
L8B3U5O5Q1
C6N6L4Q9R8
E6P1X2Z8B2
N6Y2F1T5H9
U3Y7H5W5L8
S2S2N9D5V6
D4B8M7P7C7
A4V5U3R3Z6
X1O2C2I8O3
B2R9D6I4U3
L8Z3V9U8T1
D5K3P4P9O1
C7O3D7Q2P4
Y5M8A7J2C4
L7R7T1O6R2
F2A9E1O9N2
H6W5T2C6C5
Z2J2E2L9J4
K3Q3N7D9R9
G6O9N9T8W1
U1E9V6A2R9
G8X3W2D4V7
C3U3N7X6G1
P5X2E5V2U9
H7S3R9Q7R2
B3K4K3Q4B5
G9B4W1S8L3
K4R9A7K8K4
B2O7V2P1U9
I1A4Q8F4V2
P2K3A4D6A3
H6X3S6V3M6
X3Z5G5F1S2
V4C4F9I6H9
L6Y1H7Q2R6
H5T6Y4S7R5
J9I7E7J4P9
X1J7T4Q1O1
Q2Q5S2H9J8
M7I2I4S4S2
O5L9R5V9K5
Z4J6Q2V5Z8
L3K1Y4J5P9
Q9E3Q8B1L2
L4B3J3J1J1
S3H3H9Y6K5
P7L1O1N1J2
M2T4T8B4W2
T4N1E1V3X9
H9Y3E7C8H4
K7J6P7L4J6
V3D2Z3O8E5
I4I4L8N1I8
O4R4F8P8C9
H3V9K2O3I2
T3E4D9T7P5
G5M1E6R6S8
X3E4H2Z8Z7
H5L6E5F1O8
Q9Z4K2Z9J8
V8A3Y3G1Y7
C4L6G8E7O2
A6T7W9J1S6
P4Q7P8I1M8
J8H6C8Y5S4
J6B1Y3C1X7
N8V7W4T6L1
X4K8J7K4H2
H1B1A8F7U7
P8N3G9L5R8
Z9Z4V1P4P3
H6U5D2Y2R2
L9J8G6D1P4
F7I9T6H6M7
F9F8M7M5Y8
K1F2G8I6E6
J1X2C2J2T3
A7Q6T2L8M5
R5H6G8G2J1
S5Q3Y8T9F5
X2L7O8N6G1
F6M1Z3X4R9
P9N3G6A3L2
D4D8N8Z7E3
B5G8S7R7N4
K7W4Z9V1H5
M6T2H5V6N2
W5Q2T9Q5W2
S8L6V3K3G7
W6F2F3E3L6
L8E3C7L1O5
X7I1D6A7H8
I8P3V2K6L2
P6Q3S4X3H4
J2E4C8V7W1
N4X2A4M1L8
B7J3N7I3U4
B3K3X4S3R9
W9P7D5G6Z9
A8C3Q1S1Q3
J2M8Y6R8V9
P2I8U4J1B1
A9H8A2C4C1
X2R6Q4K5B5
B7U3F7D9A4
I2K1H3E2W2
K3J6D3J4T9
H8K5S4F2F8
X8N6W2A6C7
C3M6S3R5X2
T1V7D4Q7D2
P5H2S5Y7D3
T3C6V8C3X1
C3D7M1Y6I8
R3O2W5D4X6
R2D6V7B1A8
K5T6R9Z7V6
K5I9G4A3X3
A8B1M2F6S8
F1U2W5R3X5
U6D4U1Q9A5
R1N1V3G9F5
I5M2Q4W7S9
L5V4A6P7E9
N9Y6S4L2M5
V1A1W7C9J2
L3E3H4B4N4
H8E7J1M6P8
J6N9N2R8J8
H5O6G9M7Z1
I1I4C9F4K6
D3T9P5X9U5
A4S4F3N4U9
B2W5U9X9D5
S5Y3D3M2F3
F3R4Y3N6I5
S3E2O4O4P9
T9T5D7U5M1
U4H1W4X5Q2
U8E6U8Q6E4
C8H3P1P2S4
M5F7Q4M1V2
U5L9H6R6J7
A9I6L4Y3X1
L8A3Q5B1T2
S7E2M6K9F3
M7B1Q8T1B6
X5F2Y4I1D2
V3I3O8E7B3
H4Y8X5S5S8
S4O6J8B1V3
Z9J5W9B3C5
G3D3I5R4N6
R5R8G3P4R9
H1A7Q1F5L3
T6M5L9B4Y4
A7E6E8P1I8
E1A2J4H9L8
B8R2T3C6Y2
O3Z2B6H7A1
X2Q1U9R7O7
B4F4L4P9P9
N6G9I9S4G3
O9U8W9Q7E5
A5D6M1H8R2
E1J3N4T3Z2
H8W8Q6D3W4
Y3P1B9Z2W1
X4E5W3B3Z5
J9F5T6W2J4
Z1H6T3P4D2
A4O6P3M8Z6
V7U6H6E6B9
M9K9H4O5C3
O6R5I8W6N9
B3H4X3R2C3
B2K8H2Z2Z3
V4H6P5Q9W8
T2G1T6K9D8
F1O9V9L5A7
R6S7A3T8T8
A8L4P7F4Y9
L5Y5T2I2Y1
G5V2Z1S6E3
Z6Z8C6K8N5
S9V9U6S6S4
J5M1T2B4W1
L8B6N5P8O1
U2G7A7U4X7
G6O2J8Q9V5
V6H4Q6M7K6
C7H4B5B4X7
G2J9C5M2T5
J7R3S7G1F1
A3X4F3D8D8
L5F9Y1D2H9
B5R4X2Y6V9
G9O8T5D9R8
J4W2B4S2U5
J1P8M5K3P2
L3D8K2A8Q9
R1N2T8D7P1
G8M1D9C1N4
D4H9M3J6Y3
K2R8Y4M9O8
F2M2V2Z8L2
G5D6Y7U3C2
B1O3L9E5L9
T2G8L6C1C9
T7H3V1P7I6
P7L2L6P9V9
D2Y4Y4Z5H9
H8R3N9Y2X2
I7Y7M3I7X5
N5H2F7R6T5
Q8V1R1H7V6
T1N5G5Y9K4
H5J1A3K9I6
X1T7T6Y4B1
S4T3F1W8B4
Y5G8K3Z3W7
E3V7N5Y7X2
W7N9D5O7Q2
R3P4W5V6B5
U4S2D8U6Q2
Y9S5C7X7X7
R2L5G9M4F1
N1Y7G6R4R2
Y8N4Y8Q2J5
F7C8D3M3T1
E1J9K9F6C8
D8I9P5Y8Q4
J9S6J4H8A9
M7A4U4H1K5
K1K1O3A5P3
L2Y8Z7I4B2
Y9N4Q8C9X3
Q5K4V7T9C8
B6R4R7Z7K2
J8P2R7S6K1
J6H7F1W9I1
K3L4H3I7C5
P5B4F4Z9Z9
K1Y9A1U2Q4
E7C5W2N2H9
E1R2Z6D9A8
B6M9T7K7M2
I6J5L6D9E1
S9D2F9I1P5
D6Q9K2D2Z3
P6S4B4I5E2
J4N6F7R7Z8
Y6F2J4D8I4
O4P1E9T4Z4
Q1C9A3K4B2
R5V6B4Y6T4
D5S8R2O8W1
H6M8B6V4D9
G8D9R5L5C2
B9V6H8P5Q1
P8L7A7W2W7
J6Y7C8M8I6
U9E7R5X8F4
X7I3I6W9M4
S7G9J6G6P1
A1H2E6B5L8
Z8H6T4A1R3
Z5K1V9W6L6
I8P2J9L6H3
J4J7Y3R1V1
U9B9L7Y8G5
W1V3N8O4H9
B9M1T1G1C3
E8Q3U9C8O8
D3N9G5L1V5
F9J7F1Q9S9
R1A8I3Q2P4
D4G9Y4T5V6
N8M2A5Q7X8
D2K2J7E4U2
I5R3F2H5S9
U5S3K8N6H9
F2X9B2V2B1
L9Z1J6S9A4
P2G4Q5G5M6
Y9E7X4S1B2
Q2M8O5X4U3
F8E8P9S3X1
W7G9Z3E2U8
N1P1M3G8Q8
A4R1Q2U8H5
F7Y6K6W5Z6
J1K2Q1N1P6
Q5D5W8M6T3
C6T6S9O2P9
E3F7S2F9V1